Budućnost poljoprivrede možda neće uključivati ​​prljavštinu ili sunce

AeroFarms iz New Jerseyja predlaže radikalan i održiviji način uzgoja svjetske hrane.